شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو، نشان برتر گرفت