سال پرسود برای سهامداران شاراک/ در سال ۱۴۰۲ رکورد سودآوری شازند را رقم خواهیم زد