دریاچه ارومیه چشم انتظار باران

تراز سطح آب دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی تا ششم اسفند ماه به ۱۲۷۰ متر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰سانتیمتر و در مقایسه با تراز اکولوژیک سطح آب دریاچه (۱۲۷۴ متر) سه متر و ۵۸ سانتیمتر کاهش پیدا کرده است.
دریاچه ارومیه چشم انتظار باران

به گزارش ایسنا، کاهش بی‌سابقه بارش‌های کشور همراه با افزایش مصارف به ویژه در بخش کشاورزی سبب شده است تا دریاچه ارومیه نیز متاثر از این وضعیت روند نزولی را در کاهش تراز سطح آب، وسعت و حجم آب موجود در دریاچه دنبال کند.

از سوی دیگر بررسی اعداد و ارقام موجود در این بخش حاکی از آن است که تراز سطح آب دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی تا ششم اسفندماه به ۱۲۷۰.۵۲ متر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ سانتیمتر و در مقایسه با تراز اکولوژیک سطح آب سه متر و ۵۸ سانتی متر کاهش پیدا کرده است.

دیگران چه می خوانند:

وسعت دریاچه  نیز در بازه زمانی یاد شده به ۲۰۰۱ کیلومتر مربع رسیده که در مقایسه با سال گذشته وسعت دریاچه ۱۲۶ کیلومتر مربع و در قیاس با سطح متناظر با تراز اکولوژیک ۲۳۳۲ کیلومتر مربع افت کرده است.

علاوه‌بر این حجم کنونی آب موجود در دریاچه ارومیه ۱.۴۷ میلیاردمترمکعب تخمین زده شده که این رقم نیز در مقایسه با مدت زمان سال قبل ۲۳۶ میلیون مترمکعب و در مقایسه با حجم متناظر با تراز اکولوژیک ۱۲.۲۶ میلیاردمترمکعب کاهش پیدا کرده است.

در این میان افزایش ۳۰ درصدی بارش‌های حوضه آبریز ارومیه از ابتدای سال آبی(ابتدای مهرماه) تا پنجم اسفندماه نسبت به سال گذشته موجب شده است تا تراز آب دریاچه هم در مقایسه با ابتدای مهرماه افزایش پیداکرده باشد.

بارش‌های نسبتا مناسب یک ماه اخیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه موجب شده تا وسعت دریاچه ارومیه هم اکنون در مقایسه با ابتدای مهرماه ۲۳۰ کیلومتر مربع و حجم آب موجود در دریاچه هم ۳۵۰ میلیون مترمکعب بیشتر شود.

انتهای پیام

منبع : خبرگزاری ایسنا

دریاچه ارومیه چشم انتظار باران

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟